Montaż

prace Kamieniarskie.

Blaty kuchenne kleimy z podłożem czyli w tym przypadku z szafkami w sposób trwały, następnie  łączymy  elementy kamienne ze sobą dobierając kolor spoiny do barwy kamienia. Na koniec po odczyszczeniu i odtłuszczeniu blatów impregnujemy, kamień by zmniejszyć chłonność materiału w kontakcie z  płynami, które znajdują się na jego powierzchni.

Montowanie nagrobków wykonujemy przy dodatnich temperaturach, najczęściej jest to okres od kwietnia do listopada. Montujemy nasze nagrobki na trwale osadzonym i zbrojonym fundamencie, chyba że jest to grobowiec wtedy nagrobek spoczywa na elementach fundamentu pieczary.

Prace montażowe to złożony proces, ważnym elementem przy realizowaniu np. schodów, posadzek jest przygotowanie podłoża, zagruntowanie i stosowanie odpowiednich klei, dla skał wapiennych, piaskowca i marmuru zalecany jest biały klej.  Na każdym etapie prac mają Państwo wgląd w materiały, które stosujemy do montażu czy to kleje, grunty spoiny (fugi, sylikony). Stosujemy materiały przeznaczone tylko do prac kamieniarskich gwarantuje to Państwu trwałość realizacji i utrzymanie kamienia w odpowiedniej kolorystyce.